Legal

Stopka redakcyjna

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH Geretsrieder Straße 1 84478 Waldkraiburg Niemcy / Germany Tel.: +49 8638 63-0 E-mail: info.nps‎@‎netzsch.com 

Osoby uprawnione do reprezentacji: dypl. ekon. inż. Felix Kleinert; Dipl.-Ökonom Jens Heidkötter

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Hof
Numer rejestrowy: HRB 26
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 Ustawy o podatku od towarów i usług: DE 811186505

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:
Robert Kurz, Leiter Vertrieb & Marketing
Erwin Weber, Vertriebsleiter EMEA Region
Rainer Gozzer, Leiter Geschäftsfeld Nahrung & Pharmazie
Roger Willis, Leiter Geschäftsfeld Chemie & Papier
Dipl.-Ing. (FH) Michael Groth, Leiter Geschäftsfeld Umwelt & Energie
Ulrich Eibl, Leiter Geschäftsfeld Oil & Gas Mid-and Downstream
Dipl.-Ing. (FH) Jörg Eitler, Leiter Geschäftsfeld Oil & Gas Upstream
Olaf Textor, Leiter Kunden-Service

Informacja o odpowiedzialności:
Pomimo starannej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą podane tu linki. Za treści umieszczone na tychże stronach odpowiadają wyłącznie ich właściciele.

Warunki zakupu i dostaw, zaświadczenie o braku zastrzeżeń

Warunki zakupu

Warunki dostaw

Zaświadczenie o braku zastrzeżeń

 

Znak towarowy

Podane na niniejszej stronie internetowej oraz stronach powiązanych nazwy handlowe i logo – o ile nie podano inaczej – są własnością NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH.

TASKMASTER ® jest zastrzeżoną marką własną firmy Franklin Miller Inc.

Nazwy handlowe są chronione przez prawo autorskie oraz międzynarodowe umowy. Ich nieupoważnione wykorzystanie jest karalne zgodnie z przepisami prawa cywilnego oraz karnego i jest zagrożone najwyższymi ustawowymi karami.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych informacji. Roszczenia dotyczące odpowiedzialności autora za szkody natury materialnej lub ideowej powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zamieszczonych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji, są wykluczone, jeżeli ze strony autora brak jest potwierdzonej dowodami winy.
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmian, modyfikacji lub usuwania części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub czasowego bądź trwałego zaprzestania ich publikacji.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron („Hyperlinks”), które pozostają poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność obowiązuje jedynie w przypadku znajomości przez autora tych treści i posiadania technicznej możliwości zapobieżenia z korzystania w przypadku ich niezgodności z prawem.
Autor oświadcza niniejszym, że w momencie umieszczenia linków do obcych stron nie stwierdzono na nich nielegalnych treści. Na aktualny i przyszła formę, treści oraz autorstwo zlinkowanych/powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu. Z tego powodu wyraźnie odcina się od wszelkich treści na zlinkowanych/powiązanych stronach, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. To ustalenie obowiązuje dla wszystkich umieszczonych we własnej ofercie linków i odnośników oraz obcych wpisów w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych oraz wszelkich innych formach baz danych, których treści mogą tworzyć zewnętrzni użytkownicy. Za nielegalne, nieprawidłowe lub niepełne treści a w szczególności szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystanie tego rodzaju informacji odpowiada wyłącznie właściciel strony, do której prowadzą odnośniki, a nie ten kto jedynie wskazuje na istnienie danej strony.

3. Prawa autorskie i prawo do oznakowania
Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich dla wykorzystanych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów oraz tekstów, wykorzystywać wykonane przez siebie zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, filmy i teksty lub korzystać ze zwolnionych z licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów i tekstów.
Wszystkie podane w ramach oferty internetowej chronione znaki handlowe i towarowe podlegają w nieograniczonym zakresie przepisom prawa do oznakowania i dysponowania ich zarejestrowanym właścicielom. Samo podanie nazwy nie oznacza, że dana nazwa handlowa nie jest chroniona przez prawa osób trzecich!
Prawa autorskie do opublikowanych, utworzonych samodzielnie przez autora obiektów pozostają własnością autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie tego rodzaju grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest bez wyraźnej zgody autora niedozwolone.

4. Ochrona danych
Jeżeli w ofercie internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresów e-mail, nazwisk, adresów pocztowych), wówczas podanie tych danych przez użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie oraz płatności za wszystkie oferowane usługi - o ile jest to technicznie możliwe - jest dozwolone również bez podania tych danych lub po ich podaniu w postaci zanonimizowanej bądź pseudonimu. Wykorzystanie danych pozyskanych ze stopki redakcyjnej lub podobnych miejsc, takich jak dane adresowe, numery telefonów i faksów oraz adresów e-mail przez osoby trzecie do przesyłania niezamówionych informacji jest niedozwolone. Zastrzega się prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko tak zwanym spamerom w razie naruszenia powyższego zakazu.
Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy danych firmy Google. Google Analytics korzysta z tak zwanych „cookies” (małych plików tekstowych), które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania z naszych stron. Informacje generowane przez cookie o korzystaniu z niniejszej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google korzysta z tych informacji celem przeprowadzenia analizy korzystania z naszych stron internetowych, generowania raportów na temat aktywności na stronach, świadczenia usług związanych z korzystaniem ze stron oraz dostępem do internetu. Również Google zebrane dane przekazuje podmiotom trzecim wyłącznie pod warunkiem, że zezwala na to prawo lub jedynie podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Google. Google pod żadnym pozorem nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi pozyskanymi przez Google. Można wyłączyć zapis cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej; przypominamy jednakże, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełni ze wszystkich funkcji na naszych stronach internetowych. Korzystanie z naszych stron oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych przez Google w opisany wyżej sposób i w podanym wyżej celu.

5. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialność należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na niniejszą stronę. Jeżeli części lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne, przestały być zgodne lub częściowo nie są zgodne z obowiązującym stanem prawnym, pozostałe części dokumentu nie tracą swojej ważności.

Concept, design and development:

medienreaktor® GmbH Digital Agency, Bamberg
www.medienreaktor.de