Akcesoria dodatkowe do pomp i urządzeń

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne do pomp i systemów

Idealne uzupełnienie dla różnych wymagań stawianych produktom NETZSCH 

Zabezpieczenie przed pracą na sucho statora NEMOLAST® od NETZSCH Pumpen & Systeme

Zabezpieczenie przed pracą na sucho statora NEMOLAST®

Zabezpieczenie przed pracą na sucho (STP2A) monitoruje podczas pracy pompy nieustannie temperaturę statora. W przypadku przekroczenia predefiniowanej temperatury wyłączenia, na przykład w wyniku pracy na sucho lub osiągnięcia krytycznej temperatury tłoczonego medium , sterownik STP podaje odpowiedni sygnał i pompa się wyłącza. Pozwala to zapobiec uszkodzeniom rotora, statora lub medium. Za pomocą regulatora można ustawić drugą temperaturę wyłączenia: pierwsza temperatura wyłączenia jako zabezpieczenie przed pracą na sucho przy braku tłoczonego medium, druga temperatura wyłączenia jako zabezpieczenie przed pracą w przypadku zmiany temperatury medium.

Czujnik przepływu

W wielu przypadkach stosuje się czujnik przepływu. Urządzenie to instaluje się w bezpośredniej bliskości pompy. Po stronie ssawnej lub tłocznej w razie niedostatecznego przepływu czujnik przepływu podaje sygnał do sterownika silnika i pompa się wyłącza.

Czujnik przepływu od NETZSCH Pumpen & Systeme
Czujnik kontroli prędkości obrotowej od NETZSCH Pumpen & Systeme

Czujnik kontroli prędkości obrotowej

Niektóre procesy wymagają monitorowania prędkości obrotowej pompy. NETZSCH oferuje do tego celu wyłącznik impulsowy, który mocuje się na wale jednostki napędowej. Wał można wyposażyć w jeden lub kilka styków do pomiaru liczby impulsów na obrót. Tę jednostkę montuje się w stabilny i bezpieczny sposób do kołnierza lub stojana łożyskowego pompy.

Manometr kontaktowy z przekaźnikiem ciśnienia na G3/4 cala

Ciśnienie robocze wskazuje manometr. Układ pomiaru ciśnienia jest oddzielony od medium za pomocą membrany ze stali szlachetnej. W przypadku mediów o niskiej lub średniej lepkości odpowiednio stosuje się manometr kontaktowy G3/4 cala. W razie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia pompa wyłącza się automatycznie, przy czym ciśnienie wyłączenia ustawia się indywidualnie.

Manometr kontaktowy z przekaźnikiem ciśnienia na G3/4 cala od NETZSCH Pumpen & Systeme
Manometr kontaktowy z kołnierzowym przekaźnikiem ciśnienia na DN50 PN40 od NETZSCH Pumpen & Systeme

Manometr kontaktowy z kołnierzowym przekaźnikiem ciśnienia na DN50 PN40

Manometr ten w odróżnieniu od wersji G3/4 cala posiada otwarty kołnierz pomiarowy DN50. Duża średnica znamionowa kołnierza pomiarowego pozwala na niezawodną ochronę pompy przed nadciśnieniem również w przypadku mediów o dużej lepkości, lub niejednorodnych oraz mających skłonność do tworzenia zatorów.

Układ kontroli ciśnienia DTSL 3

Ciśnienie robocze wskazuje manometr a membrany oddzielają układ pomiaru ciśnienia od medium. W razie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia pompa wyłącza się automatycznie, przy czym ciśnienie wyłączenia ustawia się indywidualnie. Opcjonalnie układ kontroli ciśnienia jest dostępny również w wersji z różnicowym wyłącznikiem ciśnieniowym pozwalającym na włączanie/wyłączanie.

Układ kontroli ciśnienia DTSL 3 od NETZSCH Pumpen & Systeme
Wielofunkcyjna czujnik kontroli ciśnienia od NETZSCH Pumpen & Systeme

Wielofunkcyjna czujnik kontroli ciśnienia

Oprócz wyświetlacza prezentującego aktualne ciśnienie pompy za pomocą tego urządzenia można dodatkowo zdefiniować punkty alarmowe i wyłączenia w przypadku nadciśnienia.

Zbiornik czynnika

W przypadku uszczelnień z czynnikiem chłodzącym lub przepłukiwaniem komory uszczelnienia cieczą, można skutecznie zapobiec przypadkowi pracy na sucho pierścienia uszczelnienia, poprzez zastosowanie prezentowanego rozwiązania. W ten sam sposób można również niezawodnie zapobiec krystalizacji medium gdzie następuje to w przypadku kontaktu z atmosfera.

Zbiornik czynnika od NETZSCH Pumpen & Systeme
Smarownica automatyczna od NETZSCH Pumpen & Systeme

Smarownica automatyczna

Smarownicę taką stosuje się w przypadku uszczelnień pompy, w których warstwa smaru wspomaga funkcję uszczelniającą. Może mieć to miejsce zarówno w przypadku uszczelnień sznurowych dławnicowych z pierścieniem komory smaru jak również w przypadku uszczelnień z pierścieniem ślizgowym z komorą chłodzenia. Zadaniem smarownicy automatycznej jest utrzymywanie pod ciśnieniem za pomocą naprężonej wstępnie sprężyny smaru w pierścieniu komory smaru lub komorze chłodzenia. Układ odcinający na smarownicy automatycznej można uruchomić podczas postoju pompy.

Płukanie ciśnieniowe do uszczelnień pierścieniem ślizgowym podwójnego działania

W przypadku zastosowania uszczelnienia z pierścieniem ślizgowym back-to-back należy koniecznie przewidzieć zasilanie uszczelnienia cieczą zaporową. Należy przy tym pamiętać, by ciśnienie zaporowe podawane na uszczelnienie z pierścieniem ślizgowym było co najmniej o 2 bary większe od ciśnienia panującego w obudowie ssawnej. Ponadto należy kontrolować przepływ w komorze zaporowej uszczelnienia. System kontroli ciśnienia i przepływu dla oszczędności miejsca montuje się na pompie. 

Płukanie ciśnieniowe do uszczelnień pierścieniem ślizgowym podwójnego działania od NETZSCH Pumpen & Systeme
Układ napełniania do przegubów typu K i Z od NETZSCH Pumpen & Systeme

Układ napełniania do przegubów typu K i Z

Do prawidłowej pracy przeguby typu K i Z wymagają zastosowania oleju podanego przez NETZSCH w instrukcji eksploatacji i konserwacji. Jedynie układ napełniający ze zbiornikiem oleju, pompą i z wężami są w stanie zapewnić kompletne i szybkie napełnianie.

Dysza pierścieniowa

W niektórych przypadkach pompowania mediów w celu zmniejszenia ciśnienia w przewodzie rurowym zaleca się zastosowanie naszego systemu wtrysku środka poślizgowego. Montuje się go bezpośrednio za króćcem tłocznym pompy. W zależności od środka poślizgowego system wtrysku środka poślizgowego zmniejsza tarcie, dzięki czemu ciśnienie tłoczenia zmniejsza się nawet o 70 %. Dysza pierścieniowa pozwala na znaczne zmniejszenie zarówno kosztów inwestycyjnych jaki i eksploatacji.

Dysza pierścieniowa od NETZSCH Pumpen & Systeme
Kołki wklejane od NETZSCH Pumpen & Systeme

Kołki wklejane

Do pewnego przymocowania płyty podstawy do podłoża polecamy zastosować kołki wklejane. Kołek mocuje się w podłożu przy użyciu kleju 2-składnikowego. Po upływie krótkiego czasu utwardzania kołek jest połączony z materiałem podłoża, co pozwala na późniejsze zamontowanie do niego płyty podstawy wraz z pompa.

Ściągacz statora

To narzędzie służy do demontażu i montażu statora. W przypadku pomp o rozmiarze do NM 045 zalecamy stosowanie klucza taśmowego. W przypadku pomp o rozmiarze od NM 053 zalecamy stosowanie klucza łańcuchowego.

Ściągacz statora od NETZSCH Pumpen & Systeme
Specjalne stopki od NETZSCH Pumpen & Systeme

Specjalne stopki

W celu utrzymania w czystości podłoża podczas instalowania pompy do podstawy pompy montuje się nogi kuliste. Takie zastosowanie posiada również tę zaletę, że brak jest martwych stref, a więc miejsc sprzyjających bytowaniu bakterii, zapewniając tym samym higieniczny sposób instalacji pompy. Dzięki stopkom można w łatwy sposób wyczyścić powierzchnię podłogi pod płytą podstawy. Ponadto nie dochodzi do uszkodzenia posadzki, jak ma to miejsce na przykład w przypadku kołków. Dodatkowo wykonanie z gwintowanym ustawianiem poziomowania ze stali szlachetnej umożliwiają zniwelowanie nierówności podłoża.

Podwozia jezdne

Do pomp użytkowanych w różnych miejscach oferujemy podwozia jezdne w różnych wersjach.

Podwozia jezdne od NETZSCH Pumpen & Systeme
Osłony napędów od NETZSCH Pumpen & Systeme

Osłony napędów

Do pomp, których napędy elektryczne wymagają szczególnej ochrony, posiadamy w ofercie osłony napędów w różnych wersjach ze stali szlachetnej. Może być to konieczne przede wszystkim w mokrych strefach przemysł spożywczy jako ochrona przed wodą rozpryskową i kondensacyjną w przypadku kapania z rur. Dalsze przykłady wykorzystania osłony to ochrona przed dotknięciem w przypadku gorących napędów, ochrona przed czynnikami atmosferycznymi w przypadku ustawienia na zewnątrz, względy wizualne lub celem zakrycia obracającego się wału napędu pompy.