Serwis & Wsparcie 

Jak zostać dostawcą dla NETZSCH Pumpen & Systeme

Sukces naszej firmy opiera się na wysokiej jakości i wysokim poziomie produktów oraz usług. Dlatego też współpracujemy tylko z niezawodnymi dostawcami, dla których ich klienci są tak samo ważni jak nasi klienci dla nas.

Ze względu na szybko rosnący wolumen zamówień, zaopatrzenie naszego procesu produkcyjnego jest ciągłym wyzwaniem. Ważne jest dla nas elastyczne, bliskie i oparte na współpracy partnerstwo z naszymi dostawcami. Ciągły rozwój i świadomość kosztów są standardem po obu stronach.

Jako przedsiębiorstwo międzynarodowe postrzegamy globalne sieci zaopatrzenia jako szansę, z której coraz częściej korzystamy. Nie zapominamy przy tym o naszej odpowiedzialności za pracowników, społeczeństwo, zasoby i środowisko naturalne. Jeśli chcielibyście Państwo współpracować z NETZSCH jako nowy dostawca, prosimy o przejście przez nasz proces kwalifikacyjny. Proszę kliknąć na ten link i wprowadzić dane dotyczące Państwa firmy, portfolio produktów i certyfikatów. Ocenimy Państwa dane tak szybko, jak to możliwe i skontaktujemy się z Państwem.

Proven Excellence

Obiecujemy Proven Excellence - wyjątkową wydajność we wszystkich dziedzinach.

dowiedz się więcej

NETZSCH Pumps & Systems is committed to aligning its procurement process with the ISO26000 "Guide to Social Responsibility". As a market and technology leader, we take responsibility for a social, sustainable and long-term partnership with our suppliers.

As a globally active company, global procurement networks are an opportunity for us, which we are increasingly taking advantage of. At the same time, we always maintain our responsibility for employees, society, resources and the environment. If you would like to work with NETZSCH in the future, please complete our qualification process. Please follow the link and enter the data about your company, portfolio of offers and certifications. We will evaluate your information as quickly as possible and get back to you.

Instrukcja dla zewnętrznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

 • Przed wjazdem kierowca ciężarówki i brama muszą uzgodnić to z osobami odpowiedzialnymi z działu przyjmowania towarów lub dyspozytorni. Do każdego zakładu mogą wjechać maksymalnie trzy pojazdy.
 • Dezynfekcja rąk przy bramie jest nieunikniona.
 • Podczas załadunku i rozładunku kierowcy nie mogą swobodnie poruszać się po naszym terenie.
 • Kierowcy muszą trzymać się z dala od naszych pracowników i w żadnym wypadku nie mogą korzystać z naszych pomieszczeń socjalnych (stołówka, prysznice i WC). Należy korzystać z przenośnych toalet przeznaczonych do tego celu.
 • Personel NETZSCH Pumps & Systems musi być ściśle przestrzegany.

Przyjmowanie i załadunek towarów:

 • Zakład 1 (Liebigstr. 28)

  Od poniedziałku do czwartku
  07:00 do 12:15h załadunek i przyjęcie towaru
  13:00 do 15:00h przyjęcie towaru 
  13:00 do 18:00h załadunek

  Piątek
  07:00 do 12:15h załadunek i przyjęcie towaru
  13:00 do 15:00h załadunek
 • Zakład 2 (Geretsrieder Str. 1) 

  Poniedziałek - czwartek 
  07:00 do 12:15h załadunek i przyjęcie towaru
  13:00 do 15:00h załadunek i przyjęcie towarupiątek

  Piątek
  07:00 do 12:15h załadunek i przyjęcie towaru

Receiving and loading of goods on the NETZSCH Campus in Waldkraiburg

 • Monday to Thursday
  07:00 to 12:15h loading and goods acceptance
  13:00 to 15:00h loading and goods acceptance
 • Friday
  7:00 to 12:15h loading and goods acceptance

Your local contact

Any specific questions? Contact us for help or fill in the contact form.