Wersje geometrii NEMO® Wyporowe pompy ślimakowe

NEMO® Wyporowe pompy ślimakowe

Wersje geometrii NEMO® Wyporowe pompy ślimakowe

Znajdź właściwą geometrię do każdego zastosowania dzięki modułowej konstrukcji NETZSCH

Pompa NEMO® należy do grupy obrotowych pomp wyporowych, w przypadku których dwa elementy tłoczące składają się z obrotowego rotora i nieruchomego statora, w którym rotor wykonuje ruch obrotowy. 

System modułowy charakteryzuje się takimi samymi wymiarami zewnętrznymi pomp oraz takimi samymi przyłączami po stronie tłocznej i ssawnej w przypadku wszystkich czterech geometrii. Za wyjątkiem wirnika i stojana wszystkie pozostałe podzespoły są identyczne. Oznacza to, że w przypadku potrzeby zmiany w późniejszym czasie wydajności tłoczenia lub ciśnienia w już zainstalowanej POMPIE NEMO® celu dopasowania do nowych warunków użytkowania, można tego dokonać w łatwy sposób poprzez wymianę rotora i statora.

Geometria S/L

Rotor  o przekroju okręgu posiadający bardzo duży skok i dużą głębokość zębów obraca się oscylacyjnie w nieruchomym statorze, który cechuje ślimak wewnętrzny o takim samym geometrycznym stosunku, jednakże posiada on podwójną liczbę zębów przesuniętych o 180° oraz podwójny skok.

Dzięki takiemu 1/2-stopniowemu geometrycznemu sparowaniu pomiędzy rotorem i statorem tworzą się komory tłoczne, w których medium na skutek ruchu obrotowego rotora w nieruchomym statorze zostaje przetransportowane w sposób łagodny i ciągły ze strony ssawnej do strony tłocznej. Skok rotor/stator, średnica oraz mimośród, jak również prędkość obrotowa pompy determinują wydajność tłoczenia.

Sprawność tłoczna wynika z liczby stopni, przy czym ciśnienie różnicowe na każdy stopień wynosi do 6 bar. 2-stopniowa pompa NEMO® o geometrii typu S osiąga ciśnienia różnicowe do 12 bar przy wydajności 100 %. 1-stopniowa pompa NEMO® o geometrii typu L ma te same wymiary zewnętrzne co 2-stopniowa pompa o geometrii typu S, posiada jednakże podwójny skok rotora/statora  przy takiej samej średnicy i takim samym mimośrodzie. Dzięki temu pompa osiąga wydajność 200 % przy ciśnieniu różnicowym do 6 bar.

Geometria D/P

Rotor  o przekroju eliptycznym posiadający bardzo duży skok i dużą głębokość zębów obraca się po mimośrodowej orbicie w nieruchomym statorze, który cechuje ślimak wewnętrzny o takim samym geometrycznym stosunku, jednakże posiada on 1,5-krotną liczbę zębów przesuniętych o 120° oraz 1,5-krotny skok.

Dzięki takiemu 2/3-stopniowemu geometrycznemu sparowaniu pomiędzy rotorem i statorem tworzą się komory tłoczne, w których medium na skutek ruchu obrotowego rotora w statorze zostaje przetransportowane w sposób łagodny i ciągły ze strony ssawnej do strony tłocznej. W przypadku tego typu geometrii podczas każdego obrotu rotora następuje dwukrotne przejście przez komory tłoczne, co w połączeniu z pojemnością komory wynoszącą ok. 75 % w porównaniu z 1/2 stopniową geometrią daje wydajność tłoczenia na poziomie 150 %. Skok rotor/stator, średnica oraz mimośród jak również prędkość obrotowa pompy determinują wydajność tłoczenia.

Sprawność tłoczna wynika z liczby stopni, przy czym ciśnienie różnicowe na każdy stopień wynosi do 6 bar. 2-stopniowa pompa NEMO® o geometrii typu D osiąga ciśnienia różnicowe do 12 bar przy wydajności 150 % w porównaniu z 1/2 stopniową pompą o geometrii typu S.

1-stopniowa pompa NEMO® o geometrii typu P ma te same wymiary zewnętrzne co 2-stopniowa pompa o geometrii typu D, posiada jednakże podwójny skok rotora/statora przy takiej samej średnicy elipsy i takim samym mimośrodzie. Dzięki temu pompa osiąga wydajność tłoczenia 300 % przy ciśnieniu różnicowym do 6 bar w porównaniu do 1/2-stopniowej pompy o geometrii typu S.