Proven Excellence, NETZSCH, Pumps, Systems

O firmie NETZSCH 

Proven Excellence

Nie tylko roszczenie, ale jednocześnie przyrzeczenie wykonania i zobowiązanie do wykonania

Proven Excellence - to hasło, którego używamy na całym świecie i we wszystkich naszych firmach od 2019 r. Wyraża on to, co sami sobie wyznaczyliśmy i co obiecaliśmy naszym klientom na przyszłość.

Te dwa słowa oznaczają jednocześnie przyrzeczenie i zobowiązanie do wykonania świadczenia. Chcemy i będziemy zawsze osiągać doskonałe wyniki we wszystkich dziedzinach. Udowodniliśmy, że potrafimy to robić przez ponad 140 lat. Dlatego Proven Excellence!

W NETZSCH żyjemy Proven Excellence

Nie jest to jednak tylko stwierdzenie, ale obietnica, którą składa nasza firma rodzinna w piątym pokoleniu, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. 

  • Obietnica przyjęcia odpowiedzialności społecznej w naszych zakładach, działania w sposób świadomy na rzecz środowiska naturalnego oraz zaangażowania na rzecz dobra wspólnego - nie zapominając przy tym o konsekwentnym wdrażaniu niemieckiej jakości i niezawodności.
  • Obietnica tworzenia ekonomicznie i technicznie przekonujących rozwiązań, które przyniosą najwyższą korzyść klientowi dzięki zmotywowanym pracownikom, wszechstronnej wiedzy na temat zastosowań, szczegółowej znajomości branży i innowacyjności.
  • Obiecujemy naszym klientom, że będziemy dla nich odpowiedzialnym i niezawodnym partnerem oferującym doskonałe produkty, usługi i rozwiązania, nawiązując trwałe relacje biznesowe w bliskim dialogu, który przyczyni się do zwiększenia wzajemnych korzyści.
  • Obietnica dla naszych pracowników, że będą żyć zgodnie z wartościami rodziny NETZSCH: Traktujemy się wzajemnie z tolerancją, szacunkiem i wzajemnym uznaniem. Postrzegamy różnorodność jako szansę i stawiamy na opartą na zaufaniu współpracę. Prowadzimy otwartą komunikację i promujemy dialog.
  • Obietnica ustanowienia firmy NETZSCH pionierem w zakresie wykorzystania nowych technologii dzięki dalekowzroczności, wytrwałości, woli i zdolności do zmian oraz zabrania naszych partnerów biznesowych w tę podróż.

Udowodniona Doskonałość jest zarówno obietnicą, jak i zobowiązaniem dotyczącym wyników; ma zarówno wpływ zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Jest to cel i punkt odniesienia dla jakości naszej pracy, naszych procesów i całej firmy. Chcemy i będziemy świadczyć usługi najwyższej jakości we wszystkich dziedzinach. Na NETZSCH można polegać.

Praca w NETZSCH

MANY WAYS TO CHOOSE – 
YOUR WAY TO EXCELLENCE

aplikuj teraz

Nasza samoocena w NETZSCH

Kim jesteśmy
Jesteśmy odnoszącą międzynarodowe sukcesy firmą pochodzenia niemieckiego, działającą w branży budowy maszyn i produkcji urządzeń, która przyjmuje odpowiedzialność społeczną w swoich zakładach, działa w sposób świadomy ekologicznie i angażuje się na rzecz dobra wspólnego.
Co jest dla nas ważne
Jako firma rodzinna w piątym pokoleniu, szczególnie ważna jest dla nas niezależność biznesowa i swoboda podejmowania decyzji.
Czego chcemy
Jako dostawca usług premium zawsze trzymamy rękę na pulsie rozwoju technologicznego. Dzięki naszej woli i zdolności do zmian jesteśmy stymulatorami rozwoju nowych technologii.